RU   UA

З листопада 2015 по лютий 2016 на базі КЗ «Дніпропетровська міська поліклініка №4 Дніпропетровської обласної Ради», Дніпропетровського національного університету ім. О.Гончара та Медичного центру амбулаторного обслуговування дітей і дорослих під керівництвом д.м.н. проф. Щербініної М.Б. проводилося клінічне спостереження за ефективністю засобу «Прогепар», за результатами якого була підготовлена стаття «Клінічна ефективність препарату «Прогепар» у профілактиці неалкогольної жирової хвороби печінки».

Під НАЖХП мають на увазі самостійну нозологічну одиницю, яка включає морфологічні зміни паренхіми органа внаслідок стеатозу (жирова дистрофія) та неалкогольного стеатогепатиту (НАСГ) з природнім протіканням до можливості розвитку цирозу та раку печінки у осіб, що не вживають алкоголь у надмірній кількості. Наразі НАЖХП розглядають як печінковий компонент метаболічного синдрому у зв’язку із з абдомінально-вісцеральним ожирінням, периферичною інсулінорезистентністю, артеріальною гіпертензією та дисліпідемією. Дані з питань епідеміології НАЖХП в Україні поки не систематизовано. Орієнтовні підрахунки, що зроблені у США, Японії та Італії, на основі відомої частоти факторів ризику метаболічного синдрому, показали діапазон частоти НАЖХП від 3 до 58% (у середньому 23%). Така варіабельність пояснюється соціально-економічними розбіжностями у вказаних країнах. Епідеміологічні дослідження, проведені у Західній Європі, говорять про наявність НАЖХП у 20-40% населення, серед них у 15-20% випадках при морфологічному дослідженні виявляються ознаки фіброзу печінки II—IVступеня. У Росії в 2007 р. за результатами скринінгу, який охопив 30 754 особи, НАЖХП виявлено у 27% досліджених, причому 80,3% з них мали стеатоз, 16,8% - НАСГ та 2,9% - цироз печінки.

Для збереження здоров’я пацієнта вирішальними є терапевтичні програми, які орієнтовані на контроль протікання метаболічного синдрому, відміну гепатотоксичних ліків, а також можливе попередження формування цирозу печінки та його ускладнень. Постійно проводиться вивчення та пошук засобів, які мають системний вплив на метаболічні, судинні та інші процеси, порушення яких, обумовлюють розвиток та прогресування НАЖХП. У зв’язку з цим, перспективним є включення до комплексної терапії НАЖХП натурального гепатопротектора «Прогепар» (виробник NordmarkArzneimittelGmbH, Німеччина). Препарат призначений для лікування жирової дистрофії печінки, гепатопатій різного ґенезу. Використання багатокомпонентного за складом препарату «Прогепар» у лікуванні хронічних захворювань печінки є надзвичайно резонним. У кожної його складової є свої особливості дії на печінку та організм у цілому. Відомо, що за допомогою композицій можливо досягати більш ефективної дії, ніж при застосуванні більших доз одного лікарського засобу. Крім того, завдяки малим дозам окремих компонентів ризик побічних ефектів може бути значно знижено або повністю усунено. Такі препарати мають низку суттєвих переваг: при їх застосуванні пацієнт отримує комплекс споріднених сполук, що впливають на його печінку та організм значно м’якіше, ніж синтетичні засоби, краще переносяться, значно рідше викликають побічні алергічні реакції та, як правило, не мають кумулятивних властивостей (не накопичуються). Комплекс речовин, що входять до складу препарату, надає їм додаткові корисні властивості, що відсутні у деяких сполук. Таким чином, кожен з компонентів засобу «Прогепар» здійснює прямий чи опосередкований вплив на різні патогенетичні етапи пошкодження печінкової тканини, в результаті чого можливе досягнення низки позитивних клінічних ефектів, покращення показників функціональної активності печінки, а також  відновлення її морфологічної структури.

Таким чином, на фоні застосування препарату «Прогепар» досягнуто очевидне покращення як суб’єктивної клінічної симптоматики НАЖХП, так і об’єктивних показників: нормалізації рівнів печінкових ферментів, розмірів печінки, зменшення ступеня її стеатозу та фіброзу. У процесі спостереження та за результатами лабораторно-інструментальних методів дослідження серйозних небажаних явищ у пацієнтів, які приймали «Прогепар», зареєстровано не було. Оцінка переносимості препарату добра.

Основні та додаткові компоненти препарату «Прогепар» мають метаболічні ефекти, які призводять до морфофункціонального відновлення печінки. В роботі виділено ключові фактори позитивного впливу засобу «Прогепар» при її хронічних захворюваннях:

1) покращення показників функціонування гепатоцитів (АЛТ, АСТ, білірубін), зокрема із синтезу білка (альбумін, тимолова проба);

2) зменшення системного запалення (нормалізація кількості та активності лейкоцитів та інтерлейкіна-6);

3) усунення практично всіх гіповітамінозів, перш за все вітамінів В5, В6, РР та А;

4) зниження частоти розладів травлення та покращення всмоктування;

5) зменшення набряклості, відновлення діурезу з покращенням біохімічних показників функції нирок (зниження рівня білка та оксалатів у сечі, креатинину та сечовини в крові; підвищення рівня альбуміну в крові).

Висновки

«Прогепар» сприяє покращенню як суб’єктивної клінічної симптоматики НАЖХП, так і об’єктивних показників: зменшує активність цитолітичного процесу в печінці, позитивно впливає на сонографічні показники, які відображають ступінь вираженості стеатозу та фіброзу печінки, має позитивний профіль переносимості та безпеки. Такі зміни роблять суттєвий внесок у профілактику прогресування хвороби. Це дозволяє рекомендувати «Прогепар» для лікування НАЖХП.

Стаття була опублікована в українському науково-практичному спеціалізованому журналі «Сучасна гастроентерологія» №2(88) 2016/стор.50-59. Детально зі статтею можна ознайомитися на нашому сайті.